Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Τα μέλη του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέας καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την έγκριση του Απολογισμού του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του και ιδίως για την εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται για την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 ώρα 12:00 στην Αίθουσα «Στυλιανός Ρέστης» στην Κορησσία. Παρακαλούμε κρατήστε υπόψη σας αυτήν την δεύτερη ημερομηνία. Αναλυτικά η Πρόσκληση με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης εδώ.

 

Όσοι από τα μέλη του Ομίλου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα έχει τριετή θητεία, ή για την Ελεγκτική Επιτροπή καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που θα βρείτε εδώ, το οποίο και πρέπει να αποστείλουν στην Γραμματεία της Επιτροπής Εκλογών μέχρι και την 20η Μαρτίου 2018.

Η Επιτροπή Αρχαιρεσιών που έχει συγκροτηθεί, απευθύνεται στα μέλη του Ομίλου για να τους ενθαρρύνει να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, εφόσον θέλουν να δραστηριοποιηθούν με αυτό τον τρόπο για την υποστήριξη του Ομίλου. Όλα τα ενεργά μέλη μας πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση προκειμένου να ψηφίσουν και στην περίπτωση που δεν θα βρίσκονται στο νησί την Κυριακή 25 Μαρτίου 2018, ας εξουσιοδοτήσουν κάποιο άλλο μέλος να παρασταθεί και να ψηφίσει για λογαριασμό τους. Έντυπο εξουσιοδότησης εδώ.