ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΝΑΟΚΕΑΣ

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Κέας (στο εξής για συντομία «ΝΑΟΚΕΑΣ») είναι αθλητικό σωματείο που εδρεύει στην Κέα και διατηρεί τον ιστότοπο www.naokeas.gr Δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ορθή τήρηση των συστημάτων ασφαλείας του με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε για την εγγραφή σας ως μέλους του ομίλου, είτε για την εγγραφή του παιδιού σας ως αθλητή του ομίλου, είτε για την εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletter.

Ως προσωπικό δεδομένο εννοούμε κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο και μπορεί να οδηγήσει στην εξακρίβωση της ταυτότητάς του.

Η παρούσα Πολιτική αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μελών, αθλητών και γονέων αθλητών του ΝΑΟΚΕΑΣ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Κάθε φορά που μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εγγραφείτε ως μέλος του ομίλου ή για να συμμετάσχει το παιδί σας σε κάποια από τις δραστηριότητες του ομίλου ή για να εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter, δεσμεύεστε από την παρούσα ή την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα πρέπει να βεβαιώσετε ότι την αποδέχεστε, αφού τη διαβάσετε.

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα στις εξής δύο περιπτώσεις:

1. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση και email συλλέγονται και καταχωρούνται σε αρχείο, προκειμένου να εγγραφείτε ως μέλος του ομίλου. Τα ίδια προσωπικά δεδομένα με την προσθήκη του ονόματος παιδιού και της ημερομηνίας γεννήσεώς του συλλέγονται και καταχωρούνται, προκειμένου να εγγράψετε το παιδί σας σε κάποια δραστηριότητα του ομίλου.
2. Ονοματεπώνυμο και email συλλέγονται και καταχωρούνται στην πλατφόρμα της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται δεν ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας, καθότι οι ίδιοι μας τα παρέχετε. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αποστέλλοντας μας το σχετικό αίτημα-μήνυμα σας στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι αντικείμενο επεξεργασίας από τον ΝΑΟΚΕΑΣ, προκειμένου να σας παράσχουμε ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες του ομίλου, προκειμένου να οργανωθούν αυτές κατά το βέλτιστο τρόπο και τέλος προκειμένου να σας παρασχεθεί η υπηρεσία newsletter.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δε χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους πέραν αυτών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκτός εάν κάτι τέτοιο επιβάλλεται ή επιτρέπεται από τον νόμο.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ
Ο ΝΑΟΚΕΑΣ δε διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτους με κανένα τρόπο, ούτε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε σε τρίτες χώρες.

Πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, προκειμένου να σας ενημερώνουν για τις αθλητικές και λοιπές δραστηριότητες του ομίλου, να οργανώνουν σωστά τις δραστηριότητες αυτές και να σας παρέχουν την υπηρεσία newsletter.

Διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η εγγραφή σας ως μέλος του ομίλου, ως γονέας αθλητή ή για την υπηρεσία newsletter, με την επιφύλαξη υποχρεώσεών μας από το νόμο, προκειμένου να εντοπιστούν αξιόποινες πράξεις ή να επιλυθούν διαφορές.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας δεδομένων για τις πληροφορίες που συλλέγουμε και όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη ασφαλή τήρηση των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ
Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα δεδομένα που μας παρέχετε είναι τα εξής:
1. Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε γνωστοποιήσει.
2. Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, ο ΝΑΟΚΕΑΣ θα διαγράψει τα δεδομένα σας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση με την επιφύλαξη νόμιμων υποχρεώσεών μας να τα διατηρήσουμε ή εφόσον υπερισχύει δημόσιο συμφέρον ή άλλο υπερισχύον δικαίωμα που δε θίγει το δικαίωμα προστασίας προσωπικών σας δεδομένων.
3. Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας.
4. Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή το δικαίωμα να μεταφέρετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας τα δεδομένα σας σε δομημένο μορφότυπο εφόσον είναι τεχνικά δυνατό.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
Τα δεδομένα των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών δεν τηρούνται από τον ΝΑΟ ΚΕΑΣ, παρά μόνο με τη συναίνεση του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα αυτών.

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον ΝΑΟΚΕΑΣ σε περίπτωση που επιθυμείτε περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα με email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..